Lessenrooster Wetenschappen - Wiskunde

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

In de richting Wetenschappen-Wiskunde staan de vakken fysica, chemie en biologie centraal. Daarnaast is wiskunde een hoofddiscipline om patronen in de natuurkundige werkelijkheid te meten, berekenen en in kaart te brengen.

Met deze richting krijg je een onderzoekende en wetenschappelijke kijk op de dode materie, levende organismen en de kleinste deeltjes van ons universum. Een avontuur voor hart en geest!

Studieaanbod Wetenschappen
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE (nieuw uurrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Biologie1
Chemie2
Duits1
Engels 2
Esthetica1
Frans3
Fysica2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Keuzevakken2
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A