Lessenrooster Wetenschappen - Wiskunde

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

In de richting Wetenschappen-Wiskunde staan de vakken fysica, chemie en biologie centraal. Daarnaast is wiskunde een hoofddiscipline om patronen in de natuurkundige werkelijkheid te meten, berekenen en in kaart te brengen.

Met deze richting krijg je een onderzoekende en wetenschappelijke kijk op de dode materie, levende organismen en de kleinste deeltjes van ons universum. Een avontuur voor hart en geest!

Studieaanbod Wetenschappen
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Duits1
Wiskunde6
Fysica2
Chemie2
Biologie1
Aardrijkskunde2
Geschiedenis2
ICT-wetenschap1
Esthetica1
Seminarie onderzoekscompetenties1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A