Koba Mei 2022 039

Campus 2.3

Leerkrachten, administratieve ondersteuners, zorgcoördinatoren en onderhoudsmedewerkers: ons team staat dagelijks paraat om je te begeleiden.

Dashed Bg@2x A

Team

directie, secretariaat & preventie

Tom Robersscheuten is de directeur van Campus 2.3. Samen met onze secretariaatsmedewerkers staan we klaar om je te ondersteunen met de administratie die bij jouw ontwikkelingsproces hoort.

Contact directie:

Koba Mei 2022 059
Dashed Bg@2x A

Team

begeleiding, attitude & leermiddelen

Mevrouw Verbeek, mevrouw De Maeyer K., mevrouw Van Hout en mevrouw De Maeyer T., pakken samen met mijnheer Apers hindernissen aan die jouw ontwikkeling belemmeren. Problemen preventief aanpakken, doen we samen met jou en je ouders. Voor je boeken en chromebook kan je steeds bij mevrouw De Mol terecht.

Koba Mei 2022 066
Dashed Bg@2x A

Team

taal, cultuur & geschiedenis

Leer vlot communiceren en taal correct gebruiken in de lessen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans of Latijn. Leer analytisch kijken naar kunst in de lessen esthetica en ga zelf creatief aan de slag in de lessen plastische opvoeding. Wij helpen je jouw culturele horizon kritisch te toetsen aan de hand van een historisch perspectief binnen de lessen geschiedenis. We delen uiteraard onze liefde voor kunst & literatuur.

Koba Mei 2022 043
Dashed Bg@2x A

Team

STEM

Leer observeren, meten, berekenen, experimenteren, bewijzen, rapporteren en programmeren in de lessen wiskunde, natuurwetenschappen, chemie, fysica, biologie, aardrijkskunde en informatica. Jouw onderzoekscompetenties helpen wij verscherpen. We delen uiteraard onze verwondering voor alles wat is.

Koba Mei 2022 048
Dashed Bg@2x A

Team

economie, organisatie & logistiek

Leer onderzoekend, met een wetenschappelijke blik of in de praktijk hoe je moet ondernemen, verkopen, organiseren en boekhouden. Kennis en kunde van (bedrijfs-)economie, organisatieleer en logistiek brengen wij je bij. We delen uiteraard onze passie voor financiële en socio-economische thema’s met veel nadruk op duurzaamheid.

Koba Mei 2022 051
Dashed Bg@2x A

Team

mens, maatschappij & welzijn

Leer onderzoekend, met een wetenschappelijk blik of in de praktijk de vele aspecten van de mens kennen tijdens de lessen filosofie, kunstbeschouwing, psychologie & sociologie, cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, maatschappij & welzijn, sociale wetenschappen en integrale opdrachten. De leerkrachten lichamelijke opvoeding maken je meester van de motorische mogelijkheden van het menselijk lichaam. De leerkrachten godsdienst helpen je je eigen levensbeschouwing te ontdekken en hierover in dialoog te gaan met anderen. We delen uiteraard onze passie voor gezondheid en de mens.

Koba Mei 2022 054