Sint Annacollege Teams Intro Placeholder

Campus 2.3

Leerkrachten, administratieve ondersteuners, zorgcoördinatoren en onderhoudsmedewerkers: ons team staat dagelijks paraat om je te begeleiden.

Dashed Bg@2x A

Team

directie, secretariaat & preventie

Tom Robersscheuten is de directeur van Campus 2.3. Samen met onze secretariaatsmedewerkers staan we klaar om je te ondersteunen met de administratie die bij jouw ontwikkelingsproces hoort.

Contact directie:

Sint Annacollege Teams Placeholder
Dashed Bg@2x A

Team

begeleiding, attitude & leermiddelen

Mevrouw Verbeek, mevrouw De Maeyer K., mevrouw Van Hout en mevrouw De Maeyer T., pakken samen met mijnheer Apers hindernissen aan die jouw ontwikkeling belemmeren. Problemen preventief aanpakken, doen we samen met jou en je ouders. Voor je boeken en chromebook kan je steeds bij mevrouw De Mol terecht.

Sint Annacollege Teams Placeholder
Dashed Bg@2x A

Team

taal, cultuur & geschiedenis

Leer vlot communiceren en taal correct gebruiken in de lessen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans of Latijn. Leer analytisch kijken naar kunst in de lessen esthetica en ga zelf creatief aan de slag in de lessen plastische opvoeding. Wij helpen je jouw culturele horizon kritisch te toetsen aan de hand van een historisch perspectief binnen de lessen geschiedenis. We delen uiteraard onze liefde voor kunst & literatuur.

Sint Annacollege Teams Placeholder
Dashed Bg@2x A

Team

STEM

Leer observeren, meten, berekenen, experimenteren, bewijzen, rapporteren en programmeren in de lessen wiskunde, natuurwetenschappen, chemie, fysica, biologie, aardrijkskunde en informatica. Jouw onderzoekscompetenties helpen wij verscherpen. We delen uiteraard onze verwondering voor alles wat is.

Sint Annacollege Teams Placeholder
Dashed Bg@2x A

Team

economie, organisatie & logistiek

Leer onderzoekend, met een wetenschappelijke blik of in de praktijk hoe je moet ondernemen, verkopen, organiseren en boekhouden. Kennis en kunde van (bedrijfs-)economie, organisatieleer en logistiek brengen wij je bij. We delen uiteraard onze passie voor financiële en socio-economische thema’s met veel nadruk op duurzaamheid.

Sint Annacollege Teams Placeholder
Dashed Bg@2x A

Team

mens, maatschappij & welzijn

Leer onderzoekend, met een wetenschappelijk blik of in de praktijk de vele aspecten van de mens kennen tijdens de lessen filosofie, kunstbeschouwing, psychologie & sociologie, cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, maatschappij & welzijn, sociale wetenschappen en integrale opdrachten. De leerkrachten lichamelijke opvoeding maken je meester van de motorische mogelijkheden van het menselijk lichaam. De leerkrachten godsdienst helpen je je eigen levensbeschouwing te ontdekken en hierover in dialoog te gaan met anderen. We delen uiteraard onze passie voor gezondheid en de mens.

Sint Annacollege Teams Placeholder
Microfoon Nieuws Icon Wit@2x

Nieuwsberichten ...

06/04/2021
Sint Annacollege Nieuws Campus2 Placeholder

Digitale infomomenten

Interesse in één van onze richtingen in de tweede en derde graad? Schrijf je dan in voor één van onze digitale infomomenten.
06/04/2021
Sint Annacollege Nieuws Campus2 Placeholder

Virtuele rondleiding in Campus 2.3

Wil je al eens een kijkje nemen in campus 2.3 van onze school?
06/04/2021
Sint Annacollege Nieuws Campus1 Placeholder

Virtuele rondleiding in Campus 1.0

Wil je al eens een kijkje nemen in campus 1.0 van onze school?