Dagindeling Campus 2.3

Een gewone lesdag op onze campus ziet er als volgt uit:

Dagindeling Campus 2.3
08:20 – 09:151ste lesuur
09:15 – 10:052de lesuur
10:05 – 10:20Pauze
10:20 – 11:103de lesuur
11:10 – 12.004de lesuur
12:00– 12:50Middagpauze
12:50 – 13:405de lesuur
13:40 – 14:306de lesuur
14:30 – 14:40Pauze
14:40 – 15:307de lesuur
15:30 – 16:208ste lesuur
Sint Anna Campus 2de 3de

De meeste leerlingen verlaten de school om 15:30.

Het 8ste lesuur organiseren we inhaallessen, studiebegeleiding, werk- en strafstudies, …
Voor leerlingen die inschrijven voor de studiebegeleiding, uitgenodigd worden voor een inhaalles, een werkstudie of een strafstudie krijgen, is het 8ste lesuur een verplicht uur.
Zij blijven tot 16:30 op school.

Op woensdag eindigen de lessen om 12:00.