Lessenrooster Latijn - Moderne talen

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

Latijn-Moderne talen (met drie uur wiskunde) biedt een zeer taalgerichte opleiding, want je combineert een klassieke taal met een sterk pakket moderne talen. Latijn is een prima hulpmiddel bij de studie van levende talen, waardoor je deze beter begrijpt.

De studierichting Latijn bereidt je goed voor op je inzichtelijk en logisch denken.

Studieaanbod Latijn
LATIJN - MODERNE TALEN (nieuw uurrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Duits2
Engels 3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Keuzevakken2
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A