Lessenrooster Humane Wetenschappen

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

In deze richting krijg je de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Cultuurwetenschappen onderzoekt de werkelijkheid en de cultuur in al haar aspecten. De verschillende facetten van de mens en het menselijk gedrag komen zo samen in een historisch en wetenschappelijk denkpatroon. Het vak heeft aandacht voor moderne media, hun beïnvloedingsmechanismen en hun mogelijkheden.
Kunst en cultuur staan eveneens centraal tijdens deze lessen. Het vak gedragswetenschappen bestudeert de  mens als individueel wezen. Je maakt zo kennis met psychologie, antropologie en sociologie.
Studieaanbod Humane Wetenschappen 2
HUMANE WETENSCHAPPEN (nieuw uurrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Cultuurwetenschappen3
Duits1
Engels 2
Esthetica1
Frans3
Gedragswetenschappen3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Keuzevakken2
Seminarie Humane Wetenschappen1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A