Lessenrooster Humane Wetenschappen

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

In deze richting krijg je de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Cultuurwetenschappen onderzoekt de werkelijkheid en de cultuur in al haar aspecten. De verschillende facetten van de mens en het menselijk gedrag komen zo samen in een historisch en wetenschappelijk denkpatroon. Het vak heeft aandacht voor moderne media, hun beïnvloedingsmechanismen en hun mogelijkheden.
Kunst en cultuur staan eveneens centraal tijdens deze lessen. Het vak gedragswetenschappen bestudeert de  mens als individueel wezen. Je maakt zo kennis met psychologie, antropologie en sociologie.
Studieaanbod Humane Wetenschappen 2
HUMANE WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
statistiek1
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Seminarie HuWe1
Kunstbeschouwing2
Filosofie2
Gedragswetenschappen2
Politieke en sociale wetenschappen2
Seminarie onderzoekscompetenties1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A