Lessenrooster Handel

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

De richting Handel is een commerciële studierichting en bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor). De richting biedt een brede en evenwichtige vorming met drie belangrijke componenten: een goede basisvorming, een sterk talenaanbod (Nederlands, Frans, Engels en Duits) met veel aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context en een bedrijfsgerichte vorming. Deze bedrijfsgerichte vorming omvat een commercieel, een administratief en een bedrijfseconomisch gedeelte.

In het commerciële gedeelte wordt aandacht besteed aan marketing en aan aankoop en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau.

De afhandeling van de administratie en het voeren van een boekhouding in een handelsonderneming komen aan bod in het administratieve deel van de opleiding. In het bedrijfs-economische gedeelte staan de ondernemersvaardigheden centraal zodat leerlingen zich later als zelfstandige kunnen vestigen.

Studieaanbod Bedrijf Organisatie Handel
HANDEL
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Bedrijfseconomie9
Duits2
Engels 3
Frans4
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde3
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A