Lessenrooster Economie - Wiskunde

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

De richting Economie-wiskunde is een studierichting die je vele mogelijkheden biedt in het hoger onderwijs.

Economie blijft als kernvak natuurlijk je belangrijkste vak en je grootste interesse. Heb je naast Piketty, Raworth, Hayek en Smith nog andere helden? Dan kan je die bestuderen in deze studierichting.

Uiteraard heb je voldoende interesse in wiskunde om je daar intens mee bezig te houden.

De combinatie van economie en wiskunde maakt dat je een cognitief krachtig profiel hebt om handelsingenieur te worden. Maar deze studierichting is breed genoeg om domeinoverschrijdend een professionele bachelor of een academische master te behalen.

Studieaanbod Economie
ECONOMIE - WISKUNDE (nieuw lessenrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Economie4
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Keuzevakken1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A