Lessenrooster Economie - Moderne talen

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

De richting Economie-moderne talen is een veeleisende studierichting.

Economie blijft als kernvak natuurlijk je belangrijkste vak en je grootste interesse. Heb je naast Piketty, Raworth, Hayek en Smith nog andere helden? Dan kan je die bestuderen in deze studierichting.

Naast het vak economie staan spreken, schrijven, lezen en taal correct toepassen in een heldere communicatie centraal binnen de levende talen Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De combinatie van economie, communicatie, taal en literatuur maakt van jou een echte allrounder. Met deze studierichting heb je vele mogelijkheden in het hoger onderwijs. Je kan verder studeren om een professionele bachelor of een academische master te behalen.

Studieaanbod Economie
ECONOMIE - MODERNE TALEN (nieuw lessenrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Duits2
Economie4
Engels3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Keuzevakken2
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A