Lessenrooster Boekhouden & Informatica

3de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

Dit is een boekhoudkundige richting die je eveneens voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom biedt deze richting een brede algemene vorming aan. De bedrijfsgerichte vorming is georiënteerd op het boekhoudkundige gedeelte.

Daarnaast heb je een uitgebreide informaticacomponent. Je leert er programmeren. Je leert oplossingen ontwikkelen voor bedrijfsadministratieve problemen. Het beleid van een onderneming en de gevolgen ervan op boekhoudkundig vlak komen dan weer aan bod in een bedrijfseconomische component.

Met deze richting kan je het attest bedrijfsbeheer behalen op het einde van de derde graad.

Studieaanbod Boekhouden Informatica
BEDRIJFSORGANISATIE
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Bedrijfseconomie12
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde2
Complementair 5
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A