Lessenrooster Natuurwetenschappen

2de Graad

Campus 2.3

In deze richting leer je over de bouw, structuur en eigenschappen van dode materie en levende organismen. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen materie en energie. Je leert over krachten en de verandering van beweging.

Kriebelt het om te observeren, meten, onderzoeken en experimenteren aan de hand van hulpmiddelen en meetinstrumenten? Geniet jouw brein van de wiskundige logica om patronen in de werkelijkheid te meten, berekenen en in kaart te brengen? Dan is natuurwetenschappen binnen het domein STEM echt de richting voor jou.

  • Sterk in wiskunde
  • Sterk in wetenschappelijk onderzoek
  • Geboeid door technologie
Studieaanbod Wetenschappen
1ste Leerjaar
NATUURWETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde5
Biologie2
Chemie2
Fysica2
ICT1
Mens & samenleving1
Economie Co1
2de Leerjaar
NATUURWETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Biologie2
Chemie2
Fysica2
ICT1
Artistieke vorming1
Duits1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A