Lessenrooster Economische Wetenschappen

2de Graad

Campus 2.3

In deze richting leer je hoe economie als systeem werkt, welke relatie consumenten en producenten hebben en welke rollen overheden en organisaties opnemen binnen het marktmechanisme.
Ben je geboeid door internationale handel en economische relaties?
In de richting Economische wetenschappen kom je te weten hoe organisaties en ondernemingen werken.
  • Geboeid door economie
  • Brede algemene interesse en een goede motivatie
  • Sterk in wiskunde én communicatie
Studieaanbod Economie
1ste Leerjaar
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Wiskunde5
Economie4
ICT1
Mens & samenleving1
2de Leerjaar
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Wiskunde5/6
Economie4
ICT1
Duits0/1
Artistieke vorming1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A