Lessenrooster Wetenschappen-Wiskunde

3de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (ASO)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting staan de vakken fysica, chemie en biologie centraal. Wiskunde vormt hierbij de hoofddiscipline om patronen in de natuurkundige werkelijkheid te meten, te berekenen en in kaart te brengen. Met deze richting krijg je een onderzoekende en wetenschappelijke kijk op dode materie, levende organismen en de kleinste deeltjes van ons universum. Deze richting is een avontuur voor hart en geest.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je bent sterk in wiskunde en wetenschappen
  • Je houdt van abstract denken
  • Je bent in staat om complexe leerstof zelfstandig en inzichtelijk te verwerken
  • Je houdt ervan om vraagstukken op te lossen en wetenschappelijke kennis toe te passen in een nieuwe context

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op een professionele bachelor of een academische master. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

Studieaanbod Wetenschappen
3de graad · 1ste leerjaar
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE (nieuw uurrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Duits1
Engels 2
Esthetica1
Frans3
Fysica2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Keuzevakken2
3de graad · 2de leerjaar
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE (nieuw uurrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Biologie1
Chemie2
Duits1
Engels 2
Esthetica1
Frans3
Fysica2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Keuzevakken2
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A