Lessenrooster Wetenschappen-Wiskunde

3de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (aso)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting staan de vakken fysica, chemie en biologie centraal. Wiskunde vormt hierbij de hoofddiscipline om patronen in de natuurkundige werkelijkheid te meten, te berekenen en in kaart te brengen. Met deze richting krijg je een onderzoekende en wetenschappelijke kijk op dode materie, levende organismen en de kleinste deeltjes van ons universum. Deze richting is een avontuur voor hart en geest.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je bent sterk in wiskunde en wetenschappen
  • Je houdt van abstract denken
  • Je bent in staat om complexe leerstof zelfstandig en inzichtelijk te verwerken
  • Je houdt ervan om vraagstukken op te lossen en wetenschappelijke kennis toe te passen in een nieuwe context

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op een professionele bachelor of een academische master. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

Studieaanbod Wetenschappen
3de graad · 1ste leerjaar
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Duits1
Wiskunde6
Seminarie wiskunde1
Fysica2
Chemie2
Biologie2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Esthetica1
Keuzevak1
3de graad · 2de leerjaar
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Duits1
Wiskunde6
Fysica2
Chemie2
Biologie1
Aardrijkskunde2
Geschiedenis2
ICT-wetenschap1
Esthetica1
Seminarie onderzoekscompetenties1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A