Lessenrooster Latijn-Wiskunde

3de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (aso)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting staat abstract denken centraal. Je krijgt een sterk pakket wiskunde aan de hand van een grondige theoretische studie, de inzichtelijke verwerking en de toepassing ervan.
In het vak Latijn maak je kennis met zes verschillende genres: je leest liefdesgedichten en filosofische teksten, je verdiept je in de intriges aan het keizerlijke hof, je ontdekt de schoonheid van de taal van Vergilius en de welsprekendheid van Cicero. In het 5de jaar ga je ook letterlijk op reis naar Italië, de bakermat van de Romeinse beschaving.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je hebt een passie voor wiskunde en Latijn
  • Je bent sterk in theoretische vakken en kan zelfstandig werken
  • Je houdt van inzichtelijk en logisch denken
  • Je wil je verdiepen in de Romeinse Oudheid

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op elke mogelijke professionele bachelor of academische master. Ze biedt je zeer brede kansen in je latere studies. 

Derde Graad (1) (1)
3de graad · 1ste leerjaar
LATIJN - WISKUNDE
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde6
Fysica1
Chemie2
Biologie1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Latijn4
Esthetica1
Keuzevak1
3de graad · 2de leerjaar
LATIJN - WISKUNDE
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde6
Fysica1
Chemie1
Biologie1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Latijn4
ICT-wetenschap1
Esthetica1
Seminarie onderzoekscompetentie1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A