Lessenrooster Humane Wetenschappen

3de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (aso)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting volg je de vakken Sociale en Gedragswetenschappen, Kunstbeschouwing en Filosofie. 

Binnen het vak Sociale en Gedragswetenschappen ligt de focus op het menselijk gedrag en zijn welbevinden. Hierbij wordt de mens als individu, maar ook als lid van een groep in kaart gebracht. Door middel van introspectie en het verdiepen in wetenschappelijke denkkaders uit de psychologie, pedagogie en de communicatiewetenschappen word je uitgedaagd om een kritische denker te worden. 

Binnen het vak filosofie stel je vragen en ga je op een logische manier op zoek naar antwoorden. Waar komen we vandaan en wat is de zin van ons leven op aarde? Je bestudeert filosofen van vroeger en nu en hun antwoorden op universele vragen.

In het vak Kunstbeschouwing bekijk je creatieve uitingen uit diverse culturen in heden en verleden. Welke instrumenten gebruiken kunstenaars om hun gevoelens te verbeelden of om kritiek te leveren op maatschappelijke tendensen? Je bestudeert ook de raakpunten tussen kunst en wetenschap, kunst en techniek, kunst en filosofie.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je hebt een brede interesse en volgt de actualiteit op de voet
  • Je wil de mens, zijn gedrag, zijn psyche en zijn sociale relaties begrijpen en onderzoeken
  • Je hebt interesse in kunst en filosofie
  • Je bent in staat om leerstof zelfstandig en inzichtelijk te verwerken

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op een professionele bachelor of een academische master in een menswetenschappelijke richting. De mogelijkheden zijn uitgebreid. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich binnen het sociaal-agogisch werk en het onderwijs of richtingen als sociologie, psychologie, pedagogie, filosofie …

Studieaanbod Humane Wetenschappen 2
3de graad · 1ste leerjaar
HUMANE WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
Statistiek1
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Seminarie HuWe1
Kunstbeschouwing2
Filosofie2
Gedragswetenschappen2
Politieke en sociale wetenschappen2
Keuzevak1
3de graad · 2de leerjaar
HUMANE WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
statistiek1
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Seminarie HuWe1
Kunstbeschouwing2
Filosofie2
Gedragswetenschappen2
Politieke en sociale wetenschappen2
Seminarie onderzoekscompetenties1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A