Lessenrooster Economie-Moderne Talen

3de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (ASO)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting leer je hoe economie werkt. Wat is inflatie eigenlijk? Betalen we teveel belastingen? Hoe komt het dat we België een welvarend land noemen? Waarom is de haven van Antwerpen zo belangrijk?
In het deel ‘algemene economie’ bestudeer je hoe individuen, bedrijven en overheden beslissingen nemen over inkomens en investeringen in infrastructuur. Je leert hoe deze beslissingen bijdragen aan de groei en de stabiliteit van de economie als geheel.
In het deel ‘bedrijfswetenschappen’ bekijk je hoe bedrijven mensen, geld en technologie inzetten om winst te maken.
Daarnaast focus je op het lezen, schrijven en spreken van Nederlands, Frans, Engels en Duits. 

 

Is dit iets voor mij?

  • Je hebt een brede interesse en volgt de actualiteit
  • Je wil inzicht verwerven in het economische gebeuren in de samenleving
  • Je bent sterk in moderne talen en geïnteresseerd in literatuur
  • Je pakt je werk graag aan op een systematische en georganiseerde manier. 

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op een professionele bachelor of een academische master in een talige, economische of menswetenschappelijke richting. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. 

Studieaanbod Economie
3de graad · 1ste leerjaar
ECONOMIE - MODERNE TALEN (nieuw lessenrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Duits2
Economie4
Engels3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Keuzevakken2
3de graad · 2de leerjaar
ECONOMIE - MODERNE TALEN (nieuw lessenrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Duits2
Economie4
Engels3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Keuzevakken2
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A