Lessenrooster Economie-Wiskunde

3de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (ASO)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting krijg je een sterk pakket wiskunde. Je verwerkt dit aan de hand van een grondige theoretische studie, het verwerven van inzicht en de toepassing ervan.
Daarnaast bestudeer je hoe economie werkt. Wat is inflatie eigenlijk? Betalen we teveel belastingen? Hoe komt het dat we België een welvarend land noemen? Waarom is de haven van Antwerpen zo belangrijk?
In het deel ‘algemene economie’ bestudeer je hoe individuen, bedrijven en overheden beslissingen nemen over inkomens en investeringen in infrastructuur. Je leert hoe deze beslissingen bijdragen aan de groei en stabiliteit van de economie als geheel.
In het deel ‘bedrijfswetenschappen’ bekijk je hoe bedrijven mensen, geld en technologie inzetten om winst te maken.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je bent sterk in wiskunde en economie
  • Je bent in staat om complexe leerstof zelfstandig en inzichtelijk te verwerken
  • Je hebt een brede interesse en volgt de actualiteit
  • Je wil inzicht verwerven in het economische gebeuren in de samenleving
  • Je pakt je werk graag aan op een systematische en georganiseerde manier. 

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op een professionele bachelor of een academische master in een economische of menswetenschappelijke richting. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Er zijn weinig of geen beperkingen. Denk bijvoorbeeld aan economische en toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen of handelsingenieur, bedrijfskunde, sociale en economische wetenschappen …

Studieaanbod Economie
3de graad · 1ste leerjaar
ECONOMIE - WISKUNDE (nieuw lessenrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Economie4
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Keuzevakken1
3de graad · 2de leerjaar
ECONOMIE - WISKUNDE (nieuw lessenrooster vanaf half juni 2023)
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Economie4
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Keuzevakken1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A