Lessenrooster Natuurwetenschappen

2de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (aso)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting leer je over de bouw, de structuur en de eigenschappen van dode materie en levende organismen. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen materie en energie. Je leert over krachten en de verandering van beweging.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je bent sterk in wiskunde en wetenschappen.
  • Je bent geboeid door technologie.
  • Je houdt van observeren, meten en experimenteren.
  • Je werkt graag met meetinstrumenten en hulpmiddelen om iets te onderzoeken.
  • Je geniet van de wiskundige logica om patronen in de werkelijkheid te meten.
  • Je houdt ervan om dingen te berekenen en in kaart te brengen.
  • Je kan complexe leerstof verwerken.

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op de richting Wetenschappen-Wiskunde in de 3de graad.

Studieaanbod Wetenschappen
2de graad · 1ste leerjaar
NATUURWETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Duits1
Wiskunde5
Fysica2
Chemie2
Biologie2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
ICT1
STEM1
2de graad · 2de leerjaar
NATUURWETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Duits1
Wiskunde5
Fysica2
Chemie2
Biologie2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
ICT1
STEM1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A