Lessenrooster Humane Wetenschappen

2de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (aso)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting leer je wetenschappelijk nadenken over de mens. Je onderzoekt zijn ontwikkeling, zijn interacties met anderen en zijn verhouding tot de samenleving.

Je bestudeert filosofie en bekijkt haar relatie tot de wetenschappen. Wat maakt iemand tot mens? Wat is ware kennis? Wanneer is een handeling goed of slecht?

In het vak kunstbeschouwing bekijken we de beeldtaal die creatieve mensen hanteren om hun emoties en ideeën uit te drukken. We leren kijken naar de schoonheid en de waarheid van afbeeldingen.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je hebt een brede interesse 
  • Je wil de mens, zijn gedrag, zijn psyche en zijn sociale relaties begrijpen en onderzoeken
  • Je hebt interesse in kunst en filosofie
  • Je wil de maatschappij en de politieke, culturele en economische aspecten ervan beter leren kennen.

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op de richting Humane Wetenschappen in de 3de graad.

Studieaanbod Humane Wetenschappen 2
2de graad · 1ste leerjaar
Humane Wetenschappen
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Wiskunde4
Fysica1
Chemie1
Biologie1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Kunstbeschouwing1
Filosofie1
Sociologie en Psychologie3
Economische vorming1
ICT1
2de graad · 2de leerjaar
Humane Wetenschappen
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Wiskunde4
Fysica1
Chemie1
Biologie1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Kunstbeschouwing2
Filosofie2
Sociologie en Psychologie3
ICT1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A