Lessenrooster Economische Wetenschappen

2de graad · 1ste & 2de leerjaar · finaliteit doorstroom (aso)

Campus 2.3

Wat leer ik?
In deze richting leer je hoe economie als systeem werkt. Je bestudeert de relatie tussen consumenten en producenten. Je bekijkt welke rollen overheden en organisaties opnemen binnen het marktmechanisme.

 

Is dit iets voor mij?

  • Je hebt een brede algemene interesse
  • Je bent geboeid door economische relaties en internationale handel
  • Je bent sterk in wiskunde én communicatie

Wat kan ik er later mee doen?

Deze richting bereidt je voor op de richting Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde in de 3de graad.

Studieaanbod Economie
2de graad · 1ste leerjaar
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (optie talen of optie wiskunde)
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Duits1/0
Wiskunde4/5
Fysica1
Chemie1
Biologie1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Economie5
ICT1
2de graad · 2de leerjaar
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (optie talen of optie wiskunde)
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Duits1/0
Wiskunde4/5
Fysica1
Chemie1
Biologie1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Economie5
Artistieke vorming1
ICT1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A