Lessenrooster Economie & Organisatie

1ste Graad - 2de Leerjaar

Campus 1.0

De inhoudelijke klemtonen in het keuzepakket Economie & organisatie zijn:

  • kennismaking met de bedrijfswereld
  • kennismaking met het programmeren
  • abstracte leerstof kunnen verwerken
Studieaanbod Economie

Talenten en interesses die belangrijk zijn in het keuzepakket
Economie & organisatie zijn:

  • sterk taalvaardig zijn
  • sterk wiskundig zijn
  • ICT-vaardig zijn
  • graag studeren
  • zelfstandig studeren
ECONOMIE & ORGANISATIE - A
Aardrijkskunde1
Beeld1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Engels 2
Frans3
Muziek1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Algemene vorming25
Economie & organisatie5
Basisoptie5
Differentiatie Nederlands, wiskunde1
Coaching1
Differentiatie-uren2
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A