Lessenrooster Klassieke talen

1ste Graad - 1ste Leerjaar

Campus 1.0

De inhoudelijke klemtonen in het keuzepakket Klassieke talen zijn:

  • onderzoekend en analyserend kunnen studeren
  • leren bronnen raadplegen
  • abstracte leerstof kunnen verwerven en verwerken
  • abstract leren denken
Studieaanbod Latijn

Talenten en interesses die belangrijk zijn in het keuzepakket
Klassieke talen zijn:

  • interesse in cultuur
  • graag lezen en schrijven
  • graag en zelfstandig kunnen studeren
  • voortdurend verdiepend en uitdagend aanbod
KLASSIEKE TALEN - A
Aardrijkskunde2
Beeld1
Engels1
Frans1
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Leer- en leefsleutels1
Basispakket28
Latijn4
Flexuren4
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A