Lessenrooster Wetenschappen

2de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

In deze richting leer je over de bouw, structuur en eigenschappen van dode materie en levende organismen. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen materie en energie. Je leert over krachten en de verandering van beweging.

Kriebelt het om te observeren, meten, onderzoeken en experimenteren aan de hand van hulpmiddelen en meetinstrumenten? Geniet jouw brein van de wiskundige logica om patronen in de werkelijkheid te meten, berekenen en in kaart te brengen? Dan is Wetenschappen binnen het domein STEM echt de richting voor jou.

  • Sterk in wiskunde
  • Sterk in wetenschappelijk onderzoek
  • Geboeid door technologie
Studieaanbod Wetenschappen
WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Duits1
Engels 3
Frans4
Fysica2
Geschiedenis2
Informatica1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde5
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A