Lessenrooster Latijn

2de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

Je bent gebeten door culturen en talen. De geschiedenis spreekt tot de verbeelding. Je wil meer te weten komen over de Europese cultuur door je in te werken in de wereld van de Romeinen.

Wij nemen je letterlijk mee naar Rome en Pompeï. We laten je proeven van poëzie en Romeinse geschiedschrijving. We bestuderen juridische teksten en politieke pamfletten. Dit avontuur in het verleden geeft inzichten in de realiteit van vandaag. Aan de hand van een grondige wetenschappelijke benadering krijg je inzicht in hoe talen opgebouwd zijn en hoe zij functioneren.

  • Brede interesse
  • Taalgevoelig
  • Passie voor geschiedenis, cultuur en taal

In het vierde jaar maken we een onderscheid tussen Latijn gecombineerd met 5u wiskunde of 4u wiskunde. De cursus met vier uur wiskunde wordt aangevuld met een derde uur Frans. Dat betekent dat je voor een groter talenpakket kiest.

Studieaanbod Latijn
LATIJN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels 2
Frans3/4
Fysica1
Geschiedenis2
Informatica1
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde5/4
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A