Lessenrooster Humane Wetenschappen

2de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

Heb je interesse in de wetenschappelijke benadering van mensen en hun relaties? Ben jij geboeid door kunst en filosofie? Binnen Humane wetenschappen leer je wetenschappelijk en onderzoekend na te denken over de mens, zijn interacties met anderen en zijn verhouding tot de samenleving.

  • Je hebt interesses in kunst en je bent geïnteresseerd in filosofie.
  • Je wil de mens, zijn gedrag, psyche en sociale relaties begrijpen en onderzoeken.
  • Je wil de maatschappij en de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten ervan beter leren kennen.
Studieaanbod Humane Wetenschappen 2
HUMANE WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels 2
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Informatica1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde4
Cultuurwetenschappen2
Gedragswetenschappen3
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A