Lessenrooster Economie

2de Graad - 2de Leerjaar

Campus 2.3

In deze richting leer je hoe economie als systeem werkt, welke relatie consumenten en producenten hebben en welke rollen overheden en organisaties opnemen binnen het marktmechanisme.
Ben je geboeid door internationale handel en economische relaties?
In de richting Economie kom je te weten hoe organisaties en ondernemingen werken.
  • Geboeid door economie
  • Brede algemene interesse en een goede motivatie
  • Sterk in wiskunde én communicatie

In het vierde jaar maken we een onderscheid tussen economie gecombineerd met 5u wiskunde of 4u wiskunde. De cursus met vier uur wiskunde wordt aangevuld met een derde uur Engels. Dat betekent dat je voor een groter talenpakket kiest.

Studieaanbod Economie
ECONOMIE
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Economie4
Engels 2/3
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Informatica1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde5/4
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A