Lessenrooster Humane Wetenschappen

2de Graad - 1ste Leerjaar

Campus 2.3

Heb je interesse in de wetenschappelijke benadering van mensen en hun relaties? Ben jij geboeid door kunst en filosofie? Binnen Humane wetenschappen leer je wetenschappelijk en onderzoekend na te denken over de mens, zijn interacties met anderen en zijn verhouding tot de samenleving.

Je leert over filosofie als discipline en haar relatie tot de wetenschappen. Wat maakt het om mens te zijn? Wat is ware kennis? Wanneer is een handeling goed of slecht en hoe hebben filosofen zich hierover uitgesproken? Het komt allemaal aan bod.

  • Je hebt interesses in kunst en je bent geïnteresseerd in filosofie.
  • Je wil de mens, zijn gedrag, psyche en sociale relaties begrijpen en onderzoeken.
  • Je wil de maatschappij en de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten ervan beter leren kennen.
Studieaanbod Humane Wetenschappen 2
HUMANE WETENSCHAPPEN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Wiskunde4
Kunstbeschouwing1
Filosofie1
Sociologie & psychologie3
ICT1
Economie Co1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A