Lessenrooster Latijn

2de Graad

Campus 2.3

Je bent gebeten door culturen en talen. De geschiedenis spreekt tot de verbeelding. Je wil meer te weten komen over de Europese cultuur door je in te werken in de wereld van de Romeinen.

Wij nemen je letterlijk mee naar Rome en Pompeï. We laten je proeven van poëzie en Romeinse geschiedschrijving. We bestuderen juridische teksten en politieke pamfletten. Dit avontuur in het verleden geeft inzichten in de realiteit van vandaag. Aan de hand van een grondige wetenschappelijke benadering krijg je inzicht in hoe talen opgebouwd zijn en hoe zij functioneren.

  • Brede interesse
  • Taalgevoelig
  • Passie voor geschiedenis, cultuur en taal
Studieaanbod Latijn
1ste leerjaar
LATIJN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Wiskunde5
Latijn5
Maatschappelijke en economische vorming1
2de leerjaar
LATIJN
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Wiskunde5/6
Latijn5
Duits1/0
Artistieke vorming1
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A