Lessenrooster Economie & Organisatie

1ste Graad - 1ste Leerjaar

Campus 1.0

De inhoudelijke klemtonen in het keuzepakket Economie & organisatie zijn:

  • kennismaking met de bedrijfswereld
  • kennismaking met het programmeren
  • abstracte leerstof kunnen verwerken
Studieaanbod Economie

Talenten en interesses die belangrijk zijn in het keuzepakket
Economie & organisatie zijn:

  • sterk taalvaardig zijn
  • sterk wiskundig zijn
  • ICT-vaardig zijn
  • graag studeren
  • zelfstandig studeren
ECONOMIE & ORGANISATIE - A
Aardrijkskunde2
Beeld1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Coaching1
Basispakket28
Economie2
Flexuren2
HEB JE INTERESSE?
SCHRIJF JE IN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!
Blok Inschrijven Icoon
Dashed Bg@2x A